Göteborgs Stad

Öppna data från Göteborgs Stad

Öppna data

För att ta del av mer information om varje webbservice måste du registrera dig.

Namn Beskrivning Metoder
AirQualityService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Luftkvalitet
Utgivare: Licens:
BikeService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Pumpstationer för cykel.
Utgivare: Licens:
BridgeService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Brostatus
Utgivare: Licens:
ParkingService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Parkeringsplatser
Utgivare: Licens:
RiverService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Vattennivåer i Göta Älv.
Utgivare: Licens:
SelfServiceBicycleService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Styr & Ställ.
Utgivare: Licens:
StartPermissionService Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Starttillstånd.
Utgivare: Licens:
TrafficCameras Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Trafikkameror.
Utgivare: Licens:
TrafficInformation Se http://goteborg.se/psidata för beskrivning av tjänsten Trafikpåverkan.
Utgivare: Licens: